Holistic Health
Rejuvelnate Program 
โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม

ครอบคลุมการตรวจประเมินภาวะความเสี่ยงต่อความเสื่อมของร่างกายต่างๆ รวมไปถึง เบาหวาน เส้นเลือดหัวใจ สมอง ไต ตับ ฯลฯ นอกเหนือไปจากการตรวจสุขภาพประจำปีตามแบบแผน โดยเราใช้การตรวจประเมินตามแบบแผน (เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี) ผสมผสานกับ การตรวจประเมินความเสี่ยงเฉพาะทาง ร่วมไปกับการประเมินทางพลังงาน แบบทันสมัย

STEP 1 Live Blood Analysis
การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดสด


            การตรวจวิเคราะห์เลือดขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ผ่านทางกล้อง Transformation Dark Field Microscope จึงสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันทีเพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รวมทั้งสารประกอบตกค้างในน้ำเลือด โดยสามารถค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรคในอนาคตได้ ด้วยการวิเคราะห์และผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยกล้อง Live Blood Microscope ทำให้ทราบผลการตรวจในทันที โดยผู้รับการตรวจจะทราบลักษณะและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด รวมทั้งสารพิษ โลหะหนักต่างๆ ทำให้แพทย์สามารถประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของร่างกาย อาทิ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของ ตับ ไต รวมทั้งแนวโน้มความเสื่อมของร่างกายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบำบัด
            นอกจากนี้สามารถเห็นผลต่างๆที่เกิดจากภาวะโภชนาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือ กลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อ บ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

image

STEP 2 BioMega Scan
Check all body system

            การประยุกต์ตรวจวัดสภาพในร่างกายได้อย่างแม่นยำ ถึงภายในหลอดเลือด เช็คปริมาณการไหลเวียนของเลือดอายุของหลอดเลือด รวมถึงแรงต้านภายในหลอดเลือด ความยืดหยุ่นอัตราการเต้นของหัวใจ หลักการทำงานจะทำการตรวจ โดยฉายรังสีอินฟราเรด (IR) ผ่านปลายนิ้วแล้ววัดจากการดูดแสงอินฟราเรดโดยฮ็อกซี่โมโกลบินในเม็ดเลือดโดยเครื่องจะทำการตรวจจับสัญญาณชีพจรและใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล

 • วิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจร
 • วิเคราะห์คลื่นชีพจรบอกสภาวะของเส้นเลือด
 • วิเคราะห์ระดับความเครียด
 • วิเคราะห์ความสมดุลของระบบประสาท

            ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการทานอาหารเสริมที่เหมาะสมต่อตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

            วิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอย่างต่ำมากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่มีอันตรายหรือความเจ็บปวดใดๆ เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ วิธีนี้สามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด เหนือชั้นด้วยการตรวจวัดผลร่วมกับเทคโนโลยี MMRI ภาพสะท้อนความถี่โมเลกุล (MMRI) เป็นการตรวจร่างกายที่รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดบาดแผล ซึ่งช่วยให้ทราบผลการตรวจได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้รังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่ในช่วงแรกของการเกิดโรค

            MMRI เป็นวิธีที่ใช้การส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิตแล้วนำไปวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเกี่ยวกับระดับพลังงานของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เซลล์โครโมโซม และฮอร์โมน ที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์ รวมถึงค่าทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนที่จะช่วยในการแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมาแสดงผลเป็นลักษณะสุขภาพของบุคคลที่ทำการทดสอบระบบการวิเคราะห์โรคด้วย MMRI ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินอาการป่วยของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในช่วงที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือ ตั้งแต่ในช่วงที่โรคร้ายยังไม่แสดงอาการ ร่วมกันเพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆได้อย่างถี่ถ้วน

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular Functions
 • ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine Functions
 • ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and Renal Functions
 • ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular Functions
 • ระบบการหายใจ / Respiratory Functions
 • ระบบการย่อยอาหาร / Digestive Functions
 • ระบบประสาทและสมอง / Neurologic Functions
 • ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic Functions
 • ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ
 • ระบบทางเดินหายใจ / Immune Functions

STEP 3 คีเลชั่น (Chelation)
การให้สารอาหารทางหลอดเลือด


            คือ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ให้น้ำเกลือ) ที่มีสารประกอบประเภทกรดอะมิโน ที่เรียกว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่ง EDTA ทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู หรือแม้แต่แคลเซียมส่วนเกิน ซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อ และพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเรา เป็นอันตรายต่อผนังเซลล์และผนังหลอดเลือด เพื่อขจัดออกจากร่างกายทางระบบปัสสาวะขับถ่าย

            ช่วยรักษาอาการอักเสบของหลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น (สำหรับคนที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบและแข็ง สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดบายพาสได้ถึง 85%) ทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นและขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการเกิดอนุมูลอิสระ และการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด รวมไปถึงลดอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสดชื่นขึ้นสารพิษโลหะหนักพบได้ในวัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง ยารักษาโรค อาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆ แหล่งเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงมนุษย์ ก่อให้เกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ ทำให้ความสามารถในการนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายน้อยลง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกายอย่างต่อเนื่อง
การล้างสารพิษ

            การล้างสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย เพื่อไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ตกค้างสะสมในร่างกายจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุพื้นฐานอันดับต้นๆของการเจ็บป่วยของคนเรา พร้อมกับการเติมสารอาหารที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูและการทำงานของร่างกาย เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์

           ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทุกอย่างรอบๆตัวล้วนมีสิ่งปนเปื้อน อย่างเช่น สารพิษโลหะหนักพบได้ในวัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง ยา อาหารที่ผ่านกระบวนการ ต่างๆเป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อคนเราได้รับเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ ตลอดจนเป็นตัวชักนำทำให้เกิดมะเร็ง โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความชราและริ้วรอยแห่งวัย การล้างพิษจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง และมีส่วนช่วยให้กระบวนการชะลอวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณภดีขึ้นตามลำดับ


image

STEP 4 Liver Detoxification

            ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะทำหน้าที่ให้แก่ร่างกายหลายประการ เช่น สร้างนี้เพื่อใช้ช่วยย่อยอาหาร สังเคราะห์วิตามินเอ สังเคราะห์สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว นอกจากนี้ ตับยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่ได้รับสารพิษต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมด้วย

            การล้างพิษตับหรือ Liver Detoxification เหมาะสำหรับผู้ดื่มสุราเป็นประจำ ผู้ที่ท่านอาหารไม่ถูกหลักอนามัย เช่น อาหารรสจัด หรือนักธุรกิจที่พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและมีสารพิษสะสมอันเป็นสาเหตุทำตับทำงานหนักและเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ ฝีในตับ ตับแข็ง มะเร็งในตับ และยังนำไปสู่โรคไตอีกด้วย

พ.อ.นพ. ทรงพล นีระสิงห์
แพทย์ผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Diploma of the Thai Board of Medicine

Education :
• Chiang Mai University
• Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation,  Philippines
• Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
• Royal Thai  Armed Forces Headquarters

Special Training :
• TCM (Traditional Chinese Medicine)
• Huachiew Chalermprakiet University of Thailand  (泰國華僑崇聖大學)
• DD. (Diploma in Dermatology), Institute of Dermatology
• Maditation + Hypnosis + Reiki Healing + NLP+ - with Taqi NotBook
• Anti-Aging Program, Thai Integrative Medical Association
• Anti-Aging and Cell Therapy, Association of Cell Therapy Thai
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้